MPP CHARITY RUN

MABTAPUT PANPITTAYAKARN SCHOOL

เปิดรับสมัครวิ่งที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

       ผู้สนใจท่านใดที่ไม่ถนัดการใช้เทคโนโลยี หรือไม่ชอบกลิ่นอายฟิลลิ่งในการสมัครวิ่งผ่านระบบออนไลน์ สามารถเดินทางมาสมัครได้เองที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดรับการสมัคร
       กรุณาเตรียมบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์มาให้ทางเจ้าหน้าที่ เพื่อความรวดเร็วในการรับสมัคร
       จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

      วัตถุประสงค์ของการจัดงานวิ่งการกุศลครั้งนี้ เพื่อหารายได้พัฒนาการศึกษา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

   1.ตลาดเทศบาล 11-13/12/61
   2.สวน 80 มาบตาพุด 11-13/12/61
   3.สวนศรีเมือง 18-20/12/61
   4.สวนสุขภาพมาบชลูด 18-20/12/61
   5.สนามกีฬากลาง อบจ. 3,8,9/1/62
   6.ตลาดลานปูน 3,8,9/1/62
   7.สนามกีฬาบ้านฉาง 10,15,17/1/62

        สามารถสมัครได้ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ เดินทางมาสมัครที่โรงเรียน หรือไปสมัครตามบู้ทที่กำหนด
       รับเสื้อและ BIB ด้วยตนเองในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ (ระบุตอนสมัคร)

         มีระยะการวิ่ง 5 และ 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 400 บาท 
         หรือสมัคร VIP  ค่าสมัคร 1,500 บาท (ได้รับเสื้อ Screen VIP ที่แขนเสื้อ)
         ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเหรียญวิ่งที่ระลึก เมื่อเข้าเส้นชัย (ส่วนผู้ที่เป็น VIP สามารถแจ้งความจำนงเพื่อขอรับ               เหรียญวิ่งที่ระลึกได้โดยไม่ต้องวิ่ง)
         หมายเหตุ : ระยะ 5 K.M. FUNRUN ไม่มีการแข่งขัน

information

ตารางออกบู้ทประชาสัมพันธ์

17.00 น. เป็นต้นไป
11
ธ.ค. 2561

ตลาดเทศบาลมาบตาพุด

ในวันที่ 11 , 12 , 13 
11
ธ.ค. 2561

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ในวันที่ 11 , 12 , 13
18
ธ.ค. 2562

สวนศรีเมือง

ในวันที่ 18 , 19 , 20
18
ธ.ค. 2561

สวนสุขภาพมาบชลูด

ในวันที่ 18 , 19 , 20
3
ม.ค. 2562

สนามกีฬากลาง อบจ.

ในวันที่ 3 , 8 , 9
3
ม.ค. 2561

ตลาดลานปูน

ในวันที่ 3 , 8 , 9
10
ม.ค. 2562

สนามกีฬาบ้านฉาง

ในวันที่ 10 , 15 , 17

ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง  ,  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ,
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด และ บริษัท เอเซีย สตีล ทรานสปอร์ท(1999) จำกัด 

เมื่อท่านทำรายสมัครวิ่งเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องดำเนินขั้นตอนดังนี้
1. โอนเงินเข้าหมายเลขบัญชีกรุงไทย 234-0-79753-5
ชื่อบัญชี เดินวิ่งการกุศล 40 ปี โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
2.นำหลักฐานการชำระเงินของท่าน เข้าไปที่เมนูแจ้งการชำระเงิน เพื่อยืนยันการสมัครวิ่งที่สมบูรณ์
3.รอการตรวสอบหลักฐานจากเจ้าหน้าที่การเงิน

ตรวจสอบ

รายชื่อนักวิ่ง

ตรวจสอบ

การจัดส่งทางไปรษณีย์

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน